Intrastatredovisning

Statistik skall lämnas till SCB (Statistiska Centralbyrån) för den handel ni har inom EU, om er omsättning överstiger 1,5 miljoner kronor per kalenderår. Statistiken skall vara SCB tillhanda senast den 10:e dagen i efterföljande månad, varpå handeln har skett.