Förenklad deklaration vid Import /Hemtagare

  • Vi utför era tulldeklarationer efter hemtagning samt Intrastatredovisning.
  • Vi kan ta hand om överklaganden och omprövningar.
  • Vi utför även hemtagningar för att frigöra ert gods från tullager.